Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đến năm 2020, Nhật Bản sẽ tiếp nhận 10.000 điều dưỡng viên Việt Nam

Đến năm 2020, Nhật Bản sẽ tiếp nhận 10.000 điều dưỡng viên Việt Nam. Ảnh: Dolab
Đến năm 2020, Nhật Bản sẽ tiếp nhận 10.000 điều dưỡng viên Việt Nam. Ảnh: Dolab