Cháy tầng 18 chung cư Fodacon: Chủ căn hộ bị cháy kêu trời vì mất hết