Cháy chung cư 13 người chết: Chuông báo cháy câm lặng

Chung cư cao cấp cháy giữa khuya khiến 13 người chết
Chung cư cao cấp cháy giữa khuya khiến 13 người chết