Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bí mật của đàn chim "không sợ người và đòi ăn" giữa trung tâm Sài Gòn