Bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận điều trị COVID-19 theo mô hình "tháp 4 tầng"

Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: Bộ Y tế
Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: Bộ Y tế
Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top