Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bến tàu khách Bến Bính èo uột du khách sau thông cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Sau khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện chính thức thông xe, bến tàu khách Bến Bính cũng trở nên vắng khách hơn - Ảnh TN
Sau khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện chính thức thông xe, bến tàu khách Bến Bính cũng trở nên vắng khách hơn - Ảnh TN