Bến tàu khách Bến Bính èo uột du khách sau thông cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Sau khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện chính thức thông xe, bến tàu khách Bến Bính cũng trở nên vắng khách hơn - Ảnh TN
Sau khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện chính thức thông xe, bến tàu khách Bến Bính cũng trở nên vắng khách hơn - Ảnh TN
Sau khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện chính thức thông xe, bến tàu khách Bến Bính cũng trở nên vắng khách hơn - Ảnh TN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM