Bão số 13 Haikui tăng tốc vùn vụt vào Biển Đông, giật cấp 12-13

Vị trí và hướng đi bão số 13 Haikui tối 9.11. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi bão số 13 Haikui tối 9.11. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi bão số 13 Haikui tối 9.11. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM