Bao giờ xây đường sắt trên cao từ ga Bình Triệu đến ga Sài Gòn?

Do đoạn đường sắt từ ga Bình Triệu (quận Thủ Đức) vào ga Sài Gòn (quận 3) giao cắt với nhiều tuyến đường bộ.  Ảnh: M.Q
Do đoạn đường sắt từ ga Bình Triệu (quận Thủ Đức) vào ga Sài Gòn (quận 3) giao cắt với nhiều tuyến đường bộ. Ảnh: M.Q
Do đoạn đường sắt từ ga Bình Triệu (quận Thủ Đức) vào ga Sài Gòn (quận 3) giao cắt với nhiều tuyến đường bộ. Ảnh: M.Q