APEC 2017: Hội nghị phía trong, chống mưa bão bên ngoài

Các đại biểu dự Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (ABAC) chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu dự Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (ABAC) chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu dự Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (ABAC) chụp ảnh lưu niệm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top