Nga - Ấn tổ chức tập trận chung Indra-2016, huy động nhiều vũ khí