Hải quân Nga nhận hơn 100 tên lửa hành trình, chống hạm

Tên lửa hành trình Kalibr.
Tên lửa hành trình Kalibr.