Những điều chưa biết về ngôi cổ tự đặc biệt vùng châu thổ sông Mekong

Toàn cảnh chùa Già Lam Cổ Tự. ảnh: PV
Toàn cảnh chùa Già Lam Cổ Tự. ảnh: PV
Toàn cảnh chùa Già Lam Cổ Tự. ảnh: PV