Xúc động nghe Tùng Dương hát “Hoa ban trắng” bên mộ Trần Lập

Tùng Dương xúc động hát bên mộ cố nhạc sĩ Trần Lập
Tùng Dương xúc động hát bên mộ cố nhạc sĩ Trần Lập