Xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô “kỷ cương – trách nhiệm - tận tình- thân thiện”

Một tiểu phẩm trong hội thi.
Một tiểu phẩm trong hội thi.