Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Slim V trình diễn nhạc âm hưởng dân gian tại Asia Song Festival