Rác tràn ngập trung tâm sau lễ hội: Nên phạt nặng để nâng cao ý thức?