NSND Hồng Lựu “cháy” hết mình trong đêm nhạc thiện nguyện

NSND Hồng Lựu cùng hát Ví Giặm với các thiếu nhi
NSND Hồng Lựu cùng hát Ví Giặm với các thiếu nhi
NSND Hồng Lựu cùng hát Ví Giặm với các thiếu nhi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM