Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Nóng” dần với hai giải thưởng âm nhạc