Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Nhạc của đình”

Vai diễn Xúy Vân và bộ gõ Chèo. Diễn xuất NSƯT Bích Liên. Bộ gõ NSƯT Minh Trí, NSƯT Văn Chính.
Vai diễn Xúy Vân và bộ gõ Chèo. Diễn xuất NSƯT Bích Liên. Bộ gõ NSƯT Minh Trí, NSƯT Văn Chính.