Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

MC Phan Anh kêu gọi được hơn 2 tỷ giúp đỡ người dân miền Trung bị lũ lụt