Mặc áo bà ba đi xe phân khối lớn: Quá xem nhẹ văn hóa truyền thống

Hình ảnh các cô gái mặc áo bà ba cưỡi xe phân khối trong lễ hội bánh dân gian Nam Bộ.
Hình ảnh các cô gái mặc áo bà ba cưỡi xe phân khối trong lễ hội bánh dân gian Nam Bộ.