Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Góc Việt Nam tại Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới

Các bạn trẻ thích thú với trang phục của 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh:Vietnam+
Các bạn trẻ thích thú với trang phục của 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh:Vietnam+