Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017: Đã có thí sinh từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham gia

Ban Tổ chức địa phương và các tiểu ban có cuộc họp với đại diện đơn vị tổ chức sự kiện về công tác chuẩn bị.
Ban Tổ chức địa phương và các tiểu ban có cuộc họp với đại diện đơn vị tổ chức sự kiện về công tác chuẩn bị.