Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ai làm thành cổ Sơn Tây... “thất thủ”?