Triển lãm 64 tác phẩm điêu khắc tại không gian Khu du lịch Văn Thánh