Tranh cãi câu hỏi hài khó không tưởng của "Ai là triệu phú"

MC Lại Văn Sâm trong chương trình "Ai là triệu phú"
MC Lại Văn Sâm trong chương trình "Ai là triệu phú"
MC Lại Văn Sâm trong chương trình "Ai là triệu phú"