Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phương Thanh nấc nghẹn khi hát về những thân phận “trôi sông lạc chợ”

Ảnh: LVPH
Ảnh: LVPH