Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phan Đinh Tùng bị “tố” coi thường ca sĩ hát lót dù đến muộn show

Ca sĩ Trịnh Thế Phong (phải ảnh) cho rằng ca sĩ Phan Đinh Tùng không tôn trọng mình.
Ca sĩ Trịnh Thế Phong (phải ảnh) cho rằng ca sĩ Phan Đinh Tùng không tôn trọng mình.