Mai Ngô tỏ thái độ chống đối, hỗn hào với Võ Hoàng Yến và Phạm Hương