Hòa mình vào không gian văn hóa xưa, sĩ tử nhí đạt giải vẽ tranh 30 triệu đồng

Trẻ em tham gia các hoạt động tại khu Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh Trần Vương
Trẻ em tham gia các hoạt động tại khu Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh Trần Vương
Trẻ em tham gia các hoạt động tại khu Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM