Tín dụng chính sách trên quê hương núi Ấn, sông Trà

Người nghèo ở huyện đảo Lý Sơn vay vốn ưu đãi trồng hành tỏi - Ảnh: Đông Dư
Người nghèo ở huyện đảo Lý Sơn vay vốn ưu đãi trồng hành tỏi - Ảnh: Đông Dư
Người nghèo ở huyện đảo Lý Sơn vay vốn ưu đãi trồng hành tỏi - Ảnh: Đông Dư

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM