MB xếp thứ 3 của VN trong Top 500 NH mạnh nhất khu vực Châu Á - TBD

Nguồn: Trích bảng xếp hạng của Asian Banker http://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/strongest-banks-asia-pacific.
Nguồn: Trích bảng xếp hạng của Asian Banker http://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/strongest-banks-asia-pacific.
Nguồn: Trích bảng xếp hạng của Asian Banker http://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/strongest-banks-asia-pacific.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top