LienVietPostBank dành ưu đãi đối với khách hàng chuyển tiền quốc tế

Tham gia chương trình, khách hàng sẽ được miễn 50% phí chuyển tiền quốc tế theo biểu phí hiện hành của LienVietPostBank. Ảnh: LVPB
Tham gia chương trình, khách hàng sẽ được miễn 50% phí chuyển tiền quốc tế theo biểu phí hiện hành của LienVietPostBank. Ảnh: LVPB
Tham gia chương trình, khách hàng sẽ được miễn 50% phí chuyển tiền quốc tế theo biểu phí hiện hành của LienVietPostBank. Ảnh: LVPB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top