Xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng): Bị tố cắt ruộng của dân cho doanh nghiệp thuê

Diện tích đất được huyện cho ông  Phạm Quý Trình thuê là đất 95% của dân. Ảnh: CTV
Diện tích đất được huyện cho ông Phạm Quý Trình thuê là đất 95% của dân. Ảnh: CTV
Diện tích đất được huyện cho ông Phạm Quý Trình thuê là đất 95% của dân. Ảnh: CTV