Việt Nam - Nga ra Tuyên bố chung về hợp tác bảo đảm an ninh thông tin

Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung về hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế. Ảnh: VGP
Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung về hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế. Ảnh: VGP