Tướng Lê Chiêm: Doanh nghiệp thua lỗ, vi phạm pháp luật, quy định của quân đội thì dứt khoát giải thể

Tướng Lê Chiêm khẳng định sự gắn kết giữa kinh tế - quốc phòng là không thể tách rời. Ảnh: QH
Tướng Lê Chiêm khẳng định sự gắn kết giữa kinh tế - quốc phòng là không thể tách rời. Ảnh: QH