Tuần lễ Cấp cao APEC 2017: Đậm dấu ấn, vị thế Việt Nam

Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC chụp ảnh chung. Ảnh: EPA
Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC chụp ảnh chung. Ảnh: EPA