Tránh “mật hóa” văn bản để bưng bít thông tin

Đại biểu Vũ Xuân Hùng (Thanh Hóa). Ảnh: Q.H
Đại biểu Vũ Xuân Hùng (Thanh Hóa). Ảnh: Q.H