Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Sri Lanka

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top