Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Radek Vondracek. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Radek Vondracek. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Radek Vondracek. Ảnh: VGP.
Lên top