Những điểm mới về hoạt động giám định tư pháp có hiệu lực từ 2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có hiệu lực từ 1.1.2021. Ảnh minh hoạ: VGP
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có hiệu lực từ 1.1.2021. Ảnh minh hoạ: VGP
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có hiệu lực từ 1.1.2021. Ảnh minh hoạ: VGP
Lên top