Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người dân viếng Lăng Bác dịp Quốc khánh 2.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân viếng Lăng Bác dịp Quốc khánh 2.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN