Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người dân viếng Lăng Bác dịp Quốc khánh 2.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân viếng Lăng Bác dịp Quốc khánh 2.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân viếng Lăng Bác dịp Quốc khánh 2.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN