Giai cấp công nhân phải là những người được hưởng thụ xứng đáng các thành quả phát triển

Giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Lên top