Hòa Bình:

Clip: Cá chết phơi bụng sau xả lũ, dân khóc mất trắng cả tỉ đồng