Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cho thôi đại biểu Quốc hội đối với nguyên Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng. Ảnh: QH.
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: QH.