Chính phủ chọn phương án nào về độ tuổi nghỉ hưu?

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp trình bày tờ trình Dự án Bộ luật Lao Động sửa đổi. Ảnh: HN
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp trình bày tờ trình Dự án Bộ luật Lao Động sửa đổi. Ảnh: HN
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp trình bày tờ trình Dự án Bộ luật Lao Động sửa đổi. Ảnh: HN
Lên top