Cách treo cờ rủ đúng quy định trong Lễ Quốc tang

Trên cờ rủ có buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ. (Ảnh: Theo Việt Hùng/zing)
Trên cờ rủ có buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ. (Ảnh: Theo Việt Hùng/zing)
Trên cờ rủ có buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ. (Ảnh: Theo Việt Hùng/zing)
Lên top