Bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ ngành

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang trao quyết định và chúc mừng ông Thân Quốc Hùng.
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang trao quyết định và chúc mừng ông Thân Quốc Hùng.
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang trao quyết định và chúc mừng ông Thân Quốc Hùng.
Lên top