Trưng bày hàng giả tại Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2017

Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức từ 21 -25.9 nhằm tôn vinh các sản phẩm hàng Việt Nam. Ảnh: P.V
Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức từ 21 -25.9 nhằm tôn vinh các sản phẩm hàng Việt Nam. Ảnh: P.V