Người lớn làm hư trẻ

U.21 B.Bình Dương. Ảnh: Goal.
U.21 B.Bình Dương. Ảnh: Goal.